سبد خرید

تلفن پشتیبانی 34413943 - 026

ثبت فیش بانکی

با سلام خدمت شما مشتری گرامی ، در صورتی که شما مشتری گرامی قادر به استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی فروشگاه نمی باشید می توانید با استفاده از شماره حساب های فروشگاه به روش کارت به کارت / فیش بانکی پرداخت سفارش خود را انجام دهید.

شماره حساب های فروشگاه

شماره کارت شماره حساب نام بانک نام صاحب حساب
۵۸۵۹۸۳۱۰۲۴۸۱۰۵۷۳ ۱۴۲۵۹۳۵۰۵ تجارت رضا رستمی
۶۳۶۲۱۴۱۰۸۰۲۱۰۳۳۰ ۰۲۰۱۱۳۱۰۳۳۰۰۹ آینده رضا رستمی
۶۱۰۴۳۳۷۸۶۶۸۹۲۱۹۱ ۴۵۰۲۰۶۰۹۷۳ ملت رضا رستمی